شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک

مواد شیمیایی, مواد اولیه, فروش جیوه

محصولات و خدمات > آزمایشگاهی

 • عرضه انواع محصولات و مواد آزمایشگاهی
 • واردات و عرضه انواع آگارز و آگار خالص زیست آزما
 • عرضه تمامی مواد و ابزارآلات مربوط به کشت بافت
 • فروشگاه دنیای هورمون های گیاهی اکسین اتفن سیتوکینین
 • عرضه انواع حلال، ستون و استانداردهای HPLCشرکت زیست آزما
 • نمایندگی انحصاری شرکت AZ تایوان در ایران
 • عرضه عمده دستکش وینیل ، لاتکس و نیتریل
 • عرضه مواد اولیه غذایی و مواد اولیه شوینده
 • عرضه انواع تیترازولهای مرک آلمان شرکت چم بیوتک مشهد
 • عرضه تمامی مواد و ابزارآلات مربوط به کشت بافت و ریز ازدیادی مشهد
 • عرضه ویژه انواع بافرهای بیوتکنولوژی استخراج آنزیمی کاتالاز پراکسیداز فسفات سالین چم بیوتک مشهد
 • شرکت ازمایشگاهی و تحقیقاتی چم بیوتک
 • عرضه انواع مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع غذایی
 • عرضه لوازم و مواد مورد نیاز جهت کشت بافت سلولی و جانوری شرکت چم بیوتک مشهد
 • فروش ویژه محیط کشت باکتری شرکت چم بیوتک
 • تولید و تعمیر آب مقطرگیری و دستگاههای آزمایشگاهی
 • هورمون ریشه زایی مخصوص باغبانی رز، گردو و... چم بیوتک
 • عرضه ویژه TDZدر شرکت چم بیوتک
 • عرضه ویژه انواع بافرها شرکت چم بیوتک
 • عرضه ویژه انواع استات ها شرکت چم بیوتک
 • شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک
 • تولید و عرضه محیط کشت BG11 در چم بیوتک
 • شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک
 • عرضه انواع رنگهای آزمایشگاهی
 • کیت پی سی آر pcr کامل چم بایوتک
 • شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک
 • شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک
 • شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی
 • طراحی و تولید انواع هودهای آزمایشگاهی شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک
 • تولید انواع الکتروفورز در شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک
 • بازرگانی ابزار الات پلاستیکی آزمایشگاهی
 • بازرگانی آزمایشگاهی، شیمیایی، مصرفی و تجهیزات زیست پژوه در مشهد
 • عرضه عمده ابزارالات پلاستیکی از چین میکروتیوب سرسمپلر
 
اطلاعات تماس
بیوگرافی شرکت

شرکت آزمایشگاهی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و تحقیقاتی چم بیوتک

مشهد

نوع فعالیت

تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، صادر کننده، خدمات

خدمات/محصولات

مواد شیمیایی، مواد اولیه، فروش جیوه، کشت بافت

نوع مالکیت:

جواز کسب (مغازه)

دسته‌بندی محصولات و خدمات
بروز رسانی 2 روز پیش